Drukwerk en milieu

De moderne grafische industrie besteedt uiteraard veel aandacht aan het milieu.

Op het gebied van papier en milieu, waarbij het vooral gaat om de vermindering van de uitstoot van vluchtige organische stoffen, sloot het KVGO namens de grafische branche convenanten met de overheid. Maar de branche neemt meer initiatieven en kent verschillende keurmerken en certificeringen die de aandacht voor het milieu onderstrepen. Enekel voorbeelden:


ISO 14001

Grafische bedrijven kunnen hun interne milieuzorgsysteem laten certificeren volgens een speciaal voor de grafische industrie ontwikkelde SCGM-norm en voldoen daarmee dan direct aan de ISO14001-norm. Er worden steeds minder chemicaliën gebruikt en afvalstoffen worden verantwoord afgevoerd en zo mogelijk hergebruikt.

 

Papier recycling

De branche is verantwoordelijk voor de regeling ‘Afvalbeheersbijdrage Papier & Karton’ die gemeenten een minimale vergoeding voor ingezameld oudpapier garandeert.  Mede daardoor verloopt de inzameling en recycling van papier en karton in Nederland zeer succesvol.

 

Papier met milieukeurmerk

Steeds meer papier is voorzien van een milieukeurmerk (bijvoorbeeld FSC of PEFC).  om aan te tonen dat de grondstoffen afkomstig zijn uit een verantwoord onderhouden productiebos. Daar worden meer bomen teruggeplant dan gekapt.

 

Duurzaamheidskringen

Drukkerijen verenigen zich in regionale Duurzaamheidskringen. Door het delen van kennis en ervaringen over duurzame maatregelen wordt inspiratie opgedaan voor het zelf treffen van maatregelen. Tussen de bijeenkomsten door werken de bedrijven aan verbeteringen. De deelnemers meten hun prestaties door jaarlijks de Milieubarometer in te vullen en de cijfers onderling te vergelijken.

 

CO2-calculator

Nederlandse drukkerijen kunnen sinds kort gebruik maken van een nieuw ontwikkelde ‘CO2-calculator’. Die moet het mogelijk maken om nauwkeurig de carbon footprint - of CO2-voetafdruk - van het bedrijfen het geproduceerde drukwerk te bepalen.

 

Meer informatie:

- Stichting Certificatie Grafimedia Branche (SCGM)

- KVGO: CO2-calculator

Om Drukwerk.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord